Trung tâm Anh Thầy
 ENGLISH ANH THẦY
2014 Phòng KT, CT2, Chung cư Skylight - Số 125D ngõ Hòa Bình 6, Minh Khai, Hà Nội
ĐT: 0973 007 112 - Email :english.anhthay@gmail.com